หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการจัดทำหนังสือเพื่อรวบรวมรายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (13 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อไว้ใช้งานราชการในสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (13 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร [โครงการสหยุทธ์เพื่อการบูรณาการหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต (ป.ป.ช.) โครงการสร้างโค้ชหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต] - สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (12 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแฟ้ม MOU (12 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกพริ้นเตอร์ ยี่ห้อริโก้ รุ่น SP C250DN (12 ก.พ. 2561)
ประกาศร่าง TOR ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมอาคารชุดพักอาศัยบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ วันที่ 13-15 ก.พ. 61 (12 ก.พ. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างตรวจเช็คระยะบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน กว 6131 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (12 ก.พ. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเชิงบูรณาการสื่อสารภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่โกง" (Thailand No Corruption) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (12 ก.พ. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (12 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาเรื่องจัดซื้อถ้วยกระดาษชนิดกรวยแหลม (12 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการสัมมนา (12 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (12 ก.พ. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนผ้าดิสค์เบรคหน้าและผ้าเบรคหน้า รถตู้ คอมมิวเตอร์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ 1224 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (12 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่่ (12 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดห้องประชุมในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (12 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (12 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (12 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตป้ายฟิวเจอร์บอร์ดสกรีนข้อมูลเพื่อติดตั้งและป้ายเอ็กซ์สแตนด์ประชาสัมพันธ์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (12 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร (12 ก.พ. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (12 ก.พ. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 [225] 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>