หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (12 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (12 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (12 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซองพลาสติกผูกเชือก (12 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 100 ใบ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมฯ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (9 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (9 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (9 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมแซมน้ำรั่วซึม บริเวณท่อส่งระบายน้ำ อ่างล้างมือ ภายในห้องน้ำชาย (ด้านซ้าย) ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ช. (9 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับลิฟต์ อาคาร 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนครปฐม (9 ก.พ. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อไว้ใช้ในโครงการท้องถิ่นโปร่งใสห่างไกลทุจริต ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (9 ก.พ. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 200 ใบ เพื่อไว้้ใช้ในโครงการท้องถิ่นโปร่งใสห่างไกลการทุจริต ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (9 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจังหวัดใสสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร (9 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการบรรยายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (9 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแฟ้มกระเป๋าใส่เอกสารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (9 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลอดประหยัดไฟ LED จำนวน 20 ดวง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (9 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการประชุมเพื่อประสานงานคดีจัดทำข้อตกลงเพื่อการปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ หรือดำเนินการตามพันธกิจระหว่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักการต่างประเทศ (8 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (8 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึกสินค้าเบญจรงค์ จำนวน 2 รายการ (8 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตเอกสาร (สปร.) (8 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเอกสารแปลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์์ (8 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการอบรม หลักสูตร นยปส.9 (8 ก.พ. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 [226] 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>