หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการซ่อมรถยนต์ที่ชำรุด (29 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนกุมภาพันธ์/สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (29 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายข้อความบนเวที - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (29 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ชธ-6897 กทม. (26 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสวัสดิการ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงาน ป.ป.ช. (26 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายางจำนวน 6 อัน (26 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างผลิตป้ายไวนิล และป้ายโรลอัพ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (26 ม.ค. 2561)
ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (26 ม.ค. 2561)
เผยแพร่ร่าง TOR ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อผงหมึกฯ (26 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮฉ-1869 กทม. (26 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือวิชาพิเศษ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด (26 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดรูป โครงการสัมมนากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (25 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษาถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 (25 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้น จำนวน 4 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (25 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชือผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (สำนักไต่สวนการทุุจริตภาคการเมือง 4) (25 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกและดรัมเครื่อง Printer (25 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (25 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างออกแบบสื่ออินโฟกราฟฟิค เพื่อใช้ในโครงการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 (25 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ (25 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (24 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ - สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (24 ม.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 [230] 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>