หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ราคากลางตามข้อกำหนดบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย และการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (27 มิ.ย. 2560)
ราคากลางตามข้อกำหนดบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (26 มิ.ย. 2560)
ราคากลางตามข้อกำหนดโครงการปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus) (26 มิ.ย. 2560)
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (23 มิ.ย. 2560)
การกำหนดราคากลางตามข้อกำหนดบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (UPS) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (20 มิ.ย. 2560)
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (20 มิ.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (20 มิ.ย. 2560)
การกำหนดราคากลางตามคุณลักษณะเฉพาะการเช่าเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (DATA LINK) และเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) (20 มิ.ย. 2560)
ราคากลางโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) (15 มิ.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น จำนวน 6 เครื่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (13 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางการจัดแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีทุจริต/การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (8 มิ.ย. 2560)
ราคากลางบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (UPS) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (8 มิ.ย. 2560)
ราคากลางงานจ้างจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการผลิตและสร้างสรรค์สื่อป้องกันการทุจริต (6 มิ.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับประชุม ขนาด 12 ที่นั่ง (1 มิ.ย. 2560)
ราคากลางงานจ้างเหมาในการเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น (30 พ.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลาง การจัดจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึม อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (26 พ.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ตรวจการณ์ (25 พ.ค. 2560)
ราคากลางการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ขนาด 24 ที่นั่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (17 พ.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลาง การจัดจ้างทำเข็มวิทยฐานะ (9 พ.ค. 2560)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป (4 เม.ย. 2560)
ประกาศราคากลางการจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมหลังคาพีระมิด บริเวณดาดฟ้าอาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (3 เม.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>