หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประกาศการรับสมัคร นยปส.รุ่นที่ 8
18 ต.ค. 2559
คณะรัฐมนตรีผ่านร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ป.ป.ช. ขานรับพร้อมประสานหน่วยงานรัฐเร่งดำเนินการ เพื่อประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
17 ต.ค. 2559
สัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงาน ป.ป.ช.
14 ต.ค. 2559
รายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 (ศาสตราจารย์ พิเศษ วิชา มหาคุณ)
7 ต.ค. 2559
ปีที่ 16 ฉบับที่ 60 กรกฏาคม - กันยายน 2559
6 ต.ค. 2559
รายงานประจำปีแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
6 ต.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปปง. ๑๕/๒๕๕๙
5 ต.ค. 2559
ป.ป.ช. ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต
4 ต.ค. 2559
รายการ ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง ประจำวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2559 (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม)
4 ต.ค. 2559
รายการ ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง ประจำวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล)
4 ต.ค. 2559
รายการภารกิจพิชิตโกง ประจำวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ( นายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.)
4 ต.ค. 2559
ผู้ที่ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2559
3 ต.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Taliban) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปปง. ๑๔/๒๕๕๙
28 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปปง. ๑๓/๒๕๕๙
28 ก.ย. 2559
ขอเชิญประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
26 ก.ย. 2559
ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงนามป้องกันคอร์รัปชัน ขยายเครือข่ายเฝ้าระวังการโกง
22 ก.ย. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ปี 2559
22 ก.ย. 2559
โครงการยุวทูต ป.ป.ช. สัญจร ตอน “เล่าโกง สู่กันฟัง”หวังพัฒนาเครือข่ายเยาวชนไทยต้านภัยทุจริต
21 ก.ย. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบรางวัลบุคคลต้นแบบ และรางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
21 ก.ย. 2559
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
20 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปปง. ๑๒/๒๕๕๙
19 ก.ย. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>