หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปปง. ๑๖/๒๕๕๙
28 ต.ค. 2559
เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธสาสตร์ (วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ห้องแซฟไฟร์ 101 - 112 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)
26 ต.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26 ต.ค. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นำคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
23 ต.ค. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นำกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร และข้าราชการ - เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
19 ต.ค. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นำกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร และข้าราชการ - เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
19 ต.ค. 2559
ประกาศการรับสมัคร นยปส.รุ่นที่ 8
18 ต.ค. 2559
คณะรัฐมนตรีผ่านร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ป.ป.ช. ขานรับพร้อมประสานหน่วยงานรัฐเร่งดำเนินการ เพื่อประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
17 ต.ค. 2559
สัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงาน ป.ป.ช.
14 ต.ค. 2559
รายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 (ศาสตราจารย์ พิเศษ วิชา มหาคุณ)
7 ต.ค. 2559
ปีที่ 16 ฉบับที่ 60 กรกฏาคม - กันยายน 2559
6 ต.ค. 2559
รายงานประจำปีแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
6 ต.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปปง. ๑๕/๒๕๕๙
5 ต.ค. 2559
ป.ป.ช. ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริต
4 ต.ค. 2559
รายการ ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง ประจำวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2559 (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม)
4 ต.ค. 2559
รายการ ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง ประจำวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล)
4 ต.ค. 2559
รายการภารกิจพิชิตโกง ประจำวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ( นายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.)
4 ต.ค. 2559
ผู้ที่ได้รับรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2559
3 ต.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Taliban) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปปง. ๑๔/๒๕๕๙
28 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปปง. ๑๓/๒๕๕๙
28 ก.ย. 2559
ขอเชิญประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
26 ก.ย. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>