หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (29 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนมิถุนายน 2562/สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (28 พ.ค. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสาร จำนวน 100 ชุด เพื่อนำมาใช้ในโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (28 พ.ค. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุด DRUM UNIT สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-5450DN จำนวน 2 ชุด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (28 พ.ค. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มใส่เอกสาร) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (28 พ.ค. 2562)
ประกาศ สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (28 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล้องพร้อมติดตั้งรถยนต์ราชการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (28 พ.ค. 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สปจ.เชียงราย จำนวน 3 รายการ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (28 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 185 เล่ม ตามโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (28 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (28 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเผยแพร่ Lootspot ความยาวไม่เกิน 30 วินาที จำนวน 52 ครั้ง ตามโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (28 พ.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (28 พ.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้แนะนำการยื่นบัญชี ตามโครงการสร้างความเข้าใจเพื่อการยื่นทรัพย์สิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างประดับตกแต่งอาคารสถานที่) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (27 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างทำตรายาง 53 รายการ 63 รายการ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (27 พ.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 15 ชุด พร้อมดิจิทัล รีพีตเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 พ.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว ยี่ห้อ Acer - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (27 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (27 พ.ค. 2562)
ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (24 พ.ค. 2562)
เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) (24 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาว จำนวน 350 เล่ม -สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (24 พ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>