หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา เรื่อง จัดจ้างซ่อมฝ้าเพดานและหลังคา พร้อมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (23 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกรอบหลุยส์พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 ภาพ (23 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบัยน ฮฉ-1278 กทม. (23 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) (22 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (การจัดซื้่อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (22 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮฉ-1869 กทม. (22 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมกล้งวงจรปิด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (22 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (22 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (22 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรม (19 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องจัดซื้อถุงหอมดอกไม้อบแห้งและบันไดอลูมิเนียม (19 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องจัดจ้างซักรีดผ้า (19 ม.ค. 2561)
แผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเว็บท่าสำหรับผู้ใช้ภายในองค์กร (Intranet Web Portal) และเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. (Web Site) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ม.ค. 2561)
ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (19 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมประตูห้องผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (19 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คระยะรถตู้หมายเลขทะเบียน ฮฉ 1619 กทม. (19 ม.ค. 2561)
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนผนัง ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (19 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (19 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 3 รายการเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ในเขตภาค 7 (19 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 ชุด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (19 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 250 รีม) สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (19 ม.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 [232] 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>