หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ (16 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh Aficio MP C5000 (15 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH APICIO MP C5000 (15 ม.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จำนวน 44 คัน (15 ม.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (15 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องพิมพ์จำนวน 5 รายการ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (15 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารในโครงการจังหวัดใสสะอาดรัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมุกดาหาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (15 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สำนักคดี) (15 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตเอกสารโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำธรรมนูญชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต ป.ป.ช. - สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (12 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง (12 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องจัดซื้อหนังสือเอกสารประกอบการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษฯ (12 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (12 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจังหวัดใสสะอาดรัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมุกดาหาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (12 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (12 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 14 เครื่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (12 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตป้ายไวนิล (12 ม.ค. 2561)
ประกาศจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ฌง 3967 กรุงเทพมหานคร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (12 ม.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (12 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมกราคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (12 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (12 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (12 ม.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 [235] 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>