หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ - 1120 นบ. (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ - 1359 นบ. (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (25 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (23 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (23 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (23 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายข้อความพร้อมลูกโป่งเพื่อใช้ในโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (23 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างติดภาพงานพิมพ์สติกเกอร์(ซีทรูปริ้น) สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (23 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 1 (22 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องจัดจ้างซักรีดผ้า (22 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา (22 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการผลิตสื่อฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (22 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำสปอตวิทยุสำหรับโครงการผลิตสื่อฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (22 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งสำหรับโครงการผลิตสื่อฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (22 ธ.ค. 2560)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์พร้อมแบบตอบรับการร้องเรียนทุจริต ตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (22 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (22 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (22 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมเครื่องแต่งกิ่งและเครื่องตัดหญ้า (22 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (การจัดจ้างทำโปสเตอร์ฯ จำนวน 1,000 แผ่น เพื่อใช้ในโครงการผลิตสื่อฯ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (22 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างจัดตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (22 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 100 ใบ เพื่อใช้ในโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (22 ธ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 [240] 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>