หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ขอเชิญประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
26 ก.ย. 2559
ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงนามป้องกันคอร์รัปชัน ขยายเครือข่ายเฝ้าระวังการโกง
22 ก.ย. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ปี 2559
22 ก.ย. 2559
โครงการยุวทูต ป.ป.ช. สัญจร ตอน “เล่าโกง สู่กันฟัง”หวังพัฒนาเครือข่ายเยาวชนไทยต้านภัยทุจริต
21 ก.ย. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบรางวัลบุคคลต้นแบบ และรางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
21 ก.ย. 2559
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
20 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปปง. ๑๒/๒๕๕๙
19 ก.ย. 2559
กรรมการ ป.ป.ช. บรรยายโครงการช่อสะอาดวัยใส
19 ก.ย. 2559
ประกาศ เรื่อง เพิกถอนรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 เฉพาะแห่ง
19 ก.ย. 2559
สโมสรสุจริต ตอน ทุกเสียงมีค่า ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559
19 ก.ย. 2559
รายการ ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 (สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดยโสธร)
16 ก.ย. 2559
รายการภารกิจพิชิตโกง ประจำวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ( นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.)
16 ก.ย. 2559
ป.ป.ช. จัดเสวนาโต๊ะกลม “1 ปี กับการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ”(รัฐวิสาหกิจไทยใสสะอาด: Zero Tolerance & Clean StateEnterprise) พร้อมมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ และรางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
15 ก.ย. 2559
ป.ป.ช. จัดงาน “ส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2559” หวังให้ อปท. ทั่วประเทศ มีความโปร่งใสและคุณธรรมในการบริหารงาน
14 ก.ย. 2559
ป.ป.ช. ฉายหนังสั้นผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 ตีแผ่เรื่องราวของการคอร์รัปชัน
14 ก.ย. 2559
ป.ป.ช. จับมือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงนามป้องกันคอร์รัปชัน ขยายเครือข่ายเฝ้าระวังการโกง
14 ก.ย. 2559
ประธาน ป.ป.ช. ร่วมเปิดงานเสวนา “เครือข่ายป้องกันการทุจริต” ณ สโมสรทหารบก
14 ก.ย. 2559
ป.ป.ช. ร่วมกับพันธมิตรจัดประชุมเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างยั่งยืน
13 ก.ย. 2559
ประกาศผลการตัดสินโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559
13 ก.ย. 2559
ประธาน ป.ป.ช. นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. รวมพลังงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
13 ก.ย. 2559
ประธาน ป.ป.ช. มอบรางวัลคนเก่งจากการประกวดพูดประจำปี 2559
13 ก.ย. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>