หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาว จำนวน 350 เล่ม -สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (24 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (24 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (24 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (งานจ้างเหมาตัดหญ้าและทำความสะอาดฯ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (23 พ.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง (23 พ.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (23 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (งานจ้างก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันออกและโรงจอดรถยนต์ 27 คัน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (23 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (23 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 12 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (23 พ.ค. 2562)
เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อความรู้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดทำสื่อเคลื่อนไหว infographic) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 26,232.-บาท (22 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมบำรุงและเช็คระยะรถยนต์หมายเลขทะเบียน กว-6113 นนทบุรี/สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (22 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำตรายาง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (22 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ - สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง (22 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (22 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (22 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดสร้างภาพ/ดรัมรับภาพ (DRUM UNIT) สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 3 (22 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดจ้างทำป้ายข้อความบนเวที(ป้ายไวนิล) โครงการStrong-จิตพอเพียงต้านทุุุจริต ร้านป้าย 6615 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (21 พ.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 - สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง (21 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(จัดจ้างทำกระเป๋าโครงการ STRONGฯ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (21 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จัดจ้างทำปกประกาศนียบัตรโครงการ STRONGฯ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (21 พ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>