หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (20 ธ.ค. 2560)
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 รายการ (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ STRONG –จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรม 2 จัดตั้งชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารขนาด A 4 แบบมีซิป คละสี จำนวน 100 ใบ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตกแต่งสถานที่ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารสีขนาด A 4 พร้อมเข้าเล่มเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 4 ชิ้น - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (การจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมที่ 2,3 ตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ STRONG - จิตพอเพียง ต้านการทุจริต จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างถ่ายเอกสารคู่มือเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต พร้อมเข้าปกเย็บเล่ม เพื่อใช้ในโครงการ STRONG - จิตพอเพียง ต้านทุจริต จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กว 1897 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลูกล้อเก็บสายไฟและรางปลั๊กไฟ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 60 ป้าย โครงการผลิตสื่อฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (19 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซม ตรวจสภาพ รถยนต์ราชการยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ฌง 3962 กทม. - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (19 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราค่าจัดจ้างเปลี่ยน CAPACITER เครื่่องปรับอากาศแบบแยกส่วน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (19 ธ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 [242] 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>