หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถแห่กระจายเสียง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (8 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิธีกรงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)ฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (8 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (8 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 4 รายการ ตามโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดปราจีนบุรีี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (8 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 2 รายการ (8 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (แฟ้มกระเป๋าใส่เอกสาร) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (8 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1331 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (8 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมเก้าอี้ห้องประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. (8 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดจ้างถ่ายเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (8 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็บเครือข่ายเฝ้าระวัง Vigilance young (Vy) (8 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างดูดสิ่งปฏิกูล - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (8 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑ (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดจ้างทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสารการประชุม (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (เอกสารประกอบการบรรยายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างการจัดและตกแต่งสถานที่ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพานประดับพุ่มดอกไม้ (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการผลิตแอพพลิเคชั่นหรือสื่อออนไลน์ สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อการประชาสัมพันธ์ (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างการแสดงเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 -สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตป้ายข้อความเวที ป้ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำนิทรรศการ เพื่อใช้ในการจัดโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (7 ธ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 [246] 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>