หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตป้ายข้อความเวที ป้ายประชาสัมพันธ์ และจัดทำนิทรรศการ เพื่อใช้ในการจัดโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮฉ-1869 กทม. (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีกรดำเนินรายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดตกแต่งสถานที่ (บูธประชาสัมพันธ์งานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างตกแต่งสถานที่และเครื่องเสียง และบันทึกภาพมุมสูงพร้อมตัดต่อ เพื่อใช้ในการจัดโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างจัดชุดการแสดง "นาฎยคีตา อัคราต่อต้านฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดกาฬสินธุ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดงานโครงการการจัดงานต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำการแสดงในพิธิเปิดโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตกแต่งสถานที่การจัดงานโครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อโปโลและกระเป๋าเอกสาร โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (6 ธ.ค. 2560)
เผยแพร่ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคา, ร่าง TOR งานจ้างประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศยกเลิกราคากลางจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว โครงการ strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครราชสีมา (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปั้มเดรนน้ำทิ้งแอร์ (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิธีกรสำหรับใช้ในโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2560 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างวงดุริยางค์ และการแสดง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิธีกร โครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)วันที่ 9 ธันวาคม 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (6 ธ.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบัตรพีวีซี คล้องคอพร้อมกรอบพร้อมสาย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (6 ธ.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 [247] 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>