หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประกาศผลการคัดเลือกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ปี ๒๕๕๙
7 ก.ย. 2559
ผลการตัดสินรางวัล "รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน"
7 ก.ย. 2559
ผลการพิจารณาคัดเลือก "บุคคลต้นแบบ" ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ประจำปี 2559
7 ก.ย. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ร่วมจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.75 MHz จังหวัดชัยภูมิ (ข่าวจากสปจ.ชย.) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ
5 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (Thailand list) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๔/๒๕๕๙
5 ก.ย. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เปิดโครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ จังหวัดชลบุรี
2 ก.ย. 2559
รายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559
2 ก.ย. 2559
ป.ป.ช. จับมือพันธมิตรจัดงานมอบรางวัลช่อสะอาด ให้กำลังใจคนผลิตสื่อสร้างสรรค์งานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ปี 6
1 ก.ย. 2559
ป.ป.ช. ร่วมกับหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 7
1 ก.ย. 2559
ป.ป.ช. จัดเวทีประกวดการพูด ปี 2559 รอบชิงชนะเลิศ ประชันเยาวชนเด่นฝีปากกล้า หวังให้เป็นอีกหนึ่งกำลังร่วมต้านโกง
1 ก.ย. 2559
“พิพิธภัณฑ์ต้านโกง” เปิดให้ชมนิทรรศการ “ภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story” และนิทรรศการ “ยกระดับดัชนี CPI ให้ชาติไทย พ้นโกงกิน” หวังให้ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต และร่วมปลุกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์ของคนไทย
1 ก.ย. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น (ภาคตะวันออก)
1 ก.ย. 2559
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559
31 ส.ค. 2559
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2559)
31 ส.ค. 2559
สัมมนาสรุปผลการติดตามประเมินผลตามแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
30 ส.ค. 2559
ประชุมคณะทำงานด้านความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริตบริเวณพื้นที่เสี่ยงพรมแดนไทย-มาเลเชีย ครั้งที่ 2
29 ส.ค. 2559
เปิดโครงการอบรมหลักสูตรนิติเศรษฐศาสตร์ระยะสั้น ระดับสูง รุ่นที่ 1
29 ส.ค. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
29 ส.ค. 2559
ป.ป.ช. ลงนาม MOU กับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เสริมแกร่งภาษาจีนให้บุคลากร หวังพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภูมิภาคเอเชีย และนานาชาติ
29 ส.ค. 2559
สโมสรสุจริต ตอน ป.ป.ช.สร้างยุวทูตต้านโกงชาติ ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559
29 ส.ค. 2559
รายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
26 ส.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>