หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประธาน ป.ป.ช. มอบรางวัลคนเก่งจากการประกวดพูดประจำปี 2559
13 ก.ย. 2559
กรรมการ ป.ป.ช. รับรางวัลเพชรกนก ประจำปี 2559 สาขายุติธรรม
13 ก.ย. 2559
ประกาศผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
12 ก.ย. 2559
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดพูด ประจำปี 2559 รอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ)
12 ก.ย. 2559
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
9 ก.ย. 2559 18:17:39
ประกาศผลการคัดเลือกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ปี ๒๕๕๙
7 ก.ย. 2559
ประกาศผลการคัดเลือกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ปี ๒๕๕๙
7 ก.ย. 2559
ผลการตัดสินรางวัล "รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน"
7 ก.ย. 2559
ผลการพิจารณาคัดเลือก "บุคคลต้นแบบ" ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ประจำปี 2559
7 ก.ย. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ร่วมจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.75 MHz จังหวัดชัยภูมิ (ข่าวจากสปจ.ชย.) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ
5 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (Thailand list) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๔/๒๕๕๙
5 ก.ย. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เปิดโครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ จังหวัดชลบุรี
2 ก.ย. 2559
รายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559
2 ก.ย. 2559
ป.ป.ช. จับมือพันธมิตรจัดงานมอบรางวัลช่อสะอาด ให้กำลังใจคนผลิตสื่อสร้างสรรค์งานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ปี 6
1 ก.ย. 2559
ป.ป.ช. ร่วมกับหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 7
1 ก.ย. 2559
ป.ป.ช. จัดเวทีประกวดการพูด ปี 2559 รอบชิงชนะเลิศ ประชันเยาวชนเด่นฝีปากกล้า หวังให้เป็นอีกหนึ่งกำลังร่วมต้านโกง
1 ก.ย. 2559
“พิพิธภัณฑ์ต้านโกง” เปิดให้ชมนิทรรศการ “ภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story” และนิทรรศการ “ยกระดับดัชนี CPI ให้ชาติไทย พ้นโกงกิน” หวังให้ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต และร่วมปลุกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์ของคนไทย
1 ก.ย. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น (ภาคตะวันออก)
1 ก.ย. 2559
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559
31 ส.ค. 2559
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (ประกาศวันที่ 16 สิงหาคม 2559)
31 ส.ค. 2559
สัมมนาสรุปผลการติดตามประเมินผลตามแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
30 ส.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>