หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จัดจ้างทำปกประกาศนียบัตรโครงการ STRONGฯ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (21 พ.ค. 2562)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (21 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกระจกหน้าต่าง บริเวณบันไดหนีไฟฝั่งซ้ายและขวา อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (21 พ.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (21 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(กระดาษ A 4) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (17 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้ว - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว (17 พ.ค. 2562)
ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จำนวน 1 วัน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (16 พ.ค. 2562)
ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จำนวน 1 วัน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (16 พ.ค. 2562)
ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (16 พ.ค. 2562)
ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (16 พ.ค. 2562)
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างเอกสาร TOR งานจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้แนะนำการยื่นบัญชี ตามโครงการสร้างความเข้าใจเพื่อการยื่นทรัพย์สิน (16 พ.ค. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) (16 พ.ค. 2562)
ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร (16 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำและเผยแพร่ข่าวเชิงสืบสวน และข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ-สตม. (15 พ.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการถาวร ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 (15 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (15 พ.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างจัดทำสื่อความรู้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดทำสื่อเคลื่อนไหว infographic) (15 พ.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคั้ดเลือกในการจัดจ้างเช็คระยะรถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน กว 8509 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (14 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (14 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดวราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก อาคารชุดพักอาศัย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบของอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (14 พ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>