หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 14 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (28 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (28 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่ ในการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประกาศไทย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (28 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ผงหมึกพริ้นเตอร์) - สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (27 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ (27 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ ๓ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ (27 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าห้องสำหรับใช้อบรม ในโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดยโสธร กิจกรรมที่ 1 สร้างโค้ช STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตให้เป็นแกนนำชุมชน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (27 พ.ย. 2560)
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (27 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องเก็บเอกสารแบบฝาชน (27 พ.ย. 2560)
ประกาศสถาบันฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (27 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ (27 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง หมายเลขทะเบียน นจ 1226 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (27 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตเสื้อ จำนวน 400 ตัว - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (27 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 400 ใบ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (27 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายรณรงค์โครงการการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (27 พ.ย. 2560)
ปรกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คระยรถราชการประจำที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (27 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องถ่ายเอกสาร kyocera รุ่น TASKalfa 4500i - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (27 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษถ่ายเอกสาร A4 น้ำหนัก 80 แกรม 50 รีม - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (24 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมสร้างโค้ช STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตให้เป็นแกนนำของชุมชน สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 (24 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำเสื้อเพื่อใช้ในกิจกรรมสร้างโค้ช STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตให้เป็นแกนนำของชุมชน สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 (24 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการห้องประชุม สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 (24 พ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 [254] 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>