หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องกระสุนปืน ตามโครงการอบรมหลักสูตร “ทักษะการป้องกันตัวและฝึกการใช้อาวุธปืนในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำภาค 9” (13 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน 4 รายการ (8 ธ.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง (8 ธ.ค. 2559)
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. (30 พ.ย. 2559)
ราคากลางโครงการจัดทำโปรแกรมระบบจัดการสื่อความรู้ออนไลน์ (28 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (25 พ.ย. 2559)
ราคากลางระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ฐานข้อมูลนิติบุคคล (24 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมพื้นบริเวณด้านข้างอาคารจอดรถ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (23 พ.ย. 2559)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ รายการโทรทัศน์ "สโมสรสุจริต" ปีที่ 5 (22 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน LED สำนักงาน ป.ป.ช. (21 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างสำรวจข้อมูลฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (21 พ.ย. 2559)
ราคากลางจ้างผลิตชุดนิทรรศการ "ซื่อสัตย์สุจริต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" (16 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางการจัดจ้างจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2559 (15 พ.ย. 2559)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดจ้างผลิตและเผยแพร่หนังสือซื่อสัตย์ สุจริต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท (15 พ.ย. 2559)
ราคากลางการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (11 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตและเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ (11 พ.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับลิฟต์ อาคาร 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (11 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางการจัดแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีทุจริต/การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (9 พ.ย. 2559)
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช. ปะจำภาค 5 (8 พ.ย. 2559)
ราคากลางจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จดหมายข่าวเครือข่าย ป.ป.ช. (7 พ.ย. 2559)
ขออนุมัติจ้างเหมาล่ามแปลภาษาแบบเฉียบพลัน พร้อมอุปกรณ์ โครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนางานด้านการต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน (4 พ.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>