หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

รายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
26 ส.ค. 2559
ป.ป.ช. อีกหนึ่งมิติขององค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
26 ส.ค. 2559
ป.ป.ช. จัด “Workshop Young Blood Anti-Corruption” ต่อยอดความรู้ หวังปั้นครีเอทีฟมือทอง ด้านภาพยนตร์สั้นและภาพยนตร์โฆษณา
26 ส.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปปง. ๑๑/๒๕๕๙
24 ส.ค. 2559
สโมสรสุจริต ตอน ธรรมะชวนคิดพาจิตสุจริตตาม ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559
22 ส.ค. 2559
ผลการตัดสินโครงการประกวดพูด ประจำปี 2559 รอบคัดเลือก (ภาคใต้)
19 ส.ค. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น (ภาคเหนือ)
18 ส.ค. 2559
กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่
18 ส.ค. 2559
ความคืบหน้าคดีทุจริตของผู้บริหาร รองผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด
17 ส.ค. 2559
ป.ป.ช. จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2559
16 ส.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปปง. ๙/๒๕๕๙
11 ส.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Taliban) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปปง. ๑๐/๒๕๕๙
11 ส.ค. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
10 ส.ค. 2559
พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สำนักงาน ป.ป.ช.
10 ส.ค. 2559
รายการ ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 (สำนักงาน ป.ป.ช.จ.กาฬสินธุ์)
10 ส.ค. 2559
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สำนักงาน ป.ป.ช. (ชุดที่1)
9 ส.ค. 2559
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สำนักงาน ป.ป.ช. (ชุดที่2)
9 ส.ค. 2559
ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมเทศน์ต้านโกง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ
8 ส.ค. 2559
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
5 ส.ค. 2559 16:08:13
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินโครงการประกวดพูด ประจำปี 2559 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 ส.ค. 2559
รายการ ภารกิจพิชิตโกง ประจำวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 สัมภาษณ์ท่านประธานกรรมการ ป.ป.ช. พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประเด็น ทิศทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
4 ส.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>