หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ผลการตัดสินโครงการประกวดพูด ประจำปี 2559 รอบคัดเลือก (ภาคใต้)
19 ส.ค. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น (ภาคเหนือ)
18 ส.ค. 2559
กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่
18 ส.ค. 2559
ความคืบหน้าคดีทุจริตของผู้บริหาร รองผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด
17 ส.ค. 2559
ป.ป.ช. จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2559
16 ส.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปปง. ๙/๒๕๕๙
11 ส.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Taliban) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปปง. ๑๐/๒๕๕๙
11 ส.ค. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
10 ส.ค. 2559
พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สำนักงาน ป.ป.ช.
10 ส.ค. 2559
รายการ ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 (สำนักงาน ป.ป.ช.จ.กาฬสินธุ์)
10 ส.ค. 2559
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สำนักงาน ป.ป.ช. (ชุดที่1)
9 ส.ค. 2559
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สำนักงาน ป.ป.ช. (ชุดที่2)
9 ส.ค. 2559
ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมเทศน์ต้านโกง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ
8 ส.ค. 2559
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
5 ส.ค. 2559 16:08:13
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินโครงการประกวดพูด ประจำปี 2559 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 ส.ค. 2559
รายการ ภารกิจพิชิตโกง ประจำวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 สัมภาษณ์ท่านประธานกรรมการ ป.ป.ช. พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประเด็น ทิศทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
4 ส.ค. 2559
ป.ป.ช. ร่วมวง กลต. ให้ความรู้มาตรการควบคุมต้านสินบน ตาม ม.123/5
2 ส.ค. 2559
เอกสารประกอบการเสวนา “มาตรการภาคธุรกิจ ต้านทุจริตการติดสินบน” เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559
2 ส.ค. 2559
ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและการจัดงาน พิธีเปิด "พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (ถ.นนทบุรี)
1 ส.ค. 2559
ป.ป.ช. ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเสวนาการสร้างความเป็นธรรมในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หวังเกิดค่านิยมความซื่อสัตย์และโปร่งใส
29 ก.ค. 2559
กิจกรรมขับเคลื่อนกัลยาณมิตร ป.ป.ช. จังหวัดสมุทรปราการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
27 ก.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>