หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดวราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก อาคารชุดพักอาศัย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบของอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (14 พ.ค. 2562)
สสร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซืื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์)) (13 พ.ค. 2562)
ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนา จำนวน 70 ชุด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (13 พ.ค. 2562)
ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (13 พ.ค. 2562)
ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม จำนวน 750 รีม - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (13 พ.ค. 2562)
ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำนวน 1 วัน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (13 พ.ค. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ซองเอกสาร สมุดและปากกา) จำนวน 100 ชุด เพื่อนำมาใช้ในโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (13 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (13 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเตรื่องพิมพ์และหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้ว - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว (13 พ.ค. 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างผลิตสื่อการเรียนรู้แนะนำการยื่นบัญชี ตามโครงการสร้างความเข้าใจเพื่อการยื่นทรัพย์สิน (13 พ.ค. 2562)
สสร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (12 พ.ค. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยสภาพปัญหาการทุจริต ของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 (10 พ.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (10 พ.ค. 2562)
ประการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (10 พ.ค. 2562)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (สขร.) (สำนักกฎหมาย) (10 พ.ค. 2562)
สสร.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ (8 พ.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2562 ( สขร.1 ) สำนักบริหารงานคลัง (8 พ.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่ ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาและรายละเอียด TOR งานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการถาวร ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 (8 พ.ค. 2562)
สสร ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 5 รายการ (7 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุ โครงการ STRONG จำนวน 4 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (7 พ.ค. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (7 พ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>