หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (7 พ.ย. 2560)
ประกาศสถาบันฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง (6 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 3 ถัง สำนักงาน ป.ป.ช.ประะจำจังหวัดน่าน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (3 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดเครื่องนอนเวร (3 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการดำเนินโครงการฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (3 พ.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการผลิตแอพพริเคชั่นหรือสื่อออนไลน์สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อการประชาสัมพันธ์ (3 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิง สำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 (2 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจ เช็ค ล้าง เครื่องปรับอากาศ ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน จำนวน 12 เครื่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (2 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อ Adapter สำหรับ computer Notebook Lenovo V480 (2 พ.ย. 2560)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนชุดรางบนเครื่องถ่ายเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (2 พ.ย. 2560)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (2 พ.ย. 2560)
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผู้ได้รับการจ้างทำภาพถ่ายทางอากาศและไดอาพอซิตีฟ บริเวณจังหวัดพิจิตรและจังหวัดกระบี่ (2 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการเช่าเวลาเผยแพร่รายการ "ป.ป.ช. โคราชพบประชาชน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (1 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (1 พ.ย. 2560)
เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 2 รายการ (1 พ.ย. 2560)
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (1 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างถ่ายเอกสารคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับสำนัก (1 พ.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (1 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (1 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมระบบปรับอากาศ (1 พ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 [261] 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>