หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องครัวสวัสดิการ อาคาร ชั้น 4 (27 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมระบบประปาภายในสำนักงาน ป.ป.ช. (27 ต.ค. 2560)
ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีทุจริต (25 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (25 ต.ค. 2560)
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (25 ต.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (25 ต.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่สำนักงาน ป.ป.ช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตชุดนิทรรศการสำหรับการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติฯ ของสำนักงาน ป.ป.ช. - สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (24 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตหนังสือประกอบการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติฯ ของสำนักงาน ป.ป.ช. - สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (24 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ผลงานชุดโครงการสหยุทธ์บูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนช่อสะอาด (ป.ป.ช.) - สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (24 ต.ค. 2560)
ประกาศสถาบันฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโครงการฝึกอบรมหลักสุตร เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน ระดับต้น (รุ่นที่ 5) (24 ต.ค. 2560)
ประกาศสถาบันฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ถุงผ้าใส่เอกสาร (24 ต.ค. 2560)
ประกาศสถาบันฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปกใส่ประกาศนียบัตร (24 ต.ค. 2560)
ประกาศสถาบันฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือแบบงฝึกหัดพิชิต Mind Map (24 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตเกียรติบัตรรางวัลด้านการป้องกันการทุจริต (24 ต.ค. 2560)
ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีทุจริต (20 ต.ค. 2560)
ประกาศสถาบันฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือสำหรับการฝึกอบรมในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (20 ต.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (20 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (20 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาพวงมาลา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (20 ต.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 [263] 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>