หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องทองน้อย เพื่อใช้ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (12 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อใช้ในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (12 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในพิธีบำเพ็ยกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (12 ต.ค. 2560)
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (12 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด งานวันปิยมหาราช - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (11 ต.ค. 2560)
ประกาศเรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (11 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (11 ต.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผุ้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (11 ต.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (11 ต.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่าสถานที่ทำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (11 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบสำนักงาน ป.ป.ช. (10 ต.ค. 2560)
ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน เอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตของงานจ้างจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ต.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาจ้างจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช. (4 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว (3 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องโทรสาร (3 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (3 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (3 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (3 ต.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย และการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2 ต.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 [266] 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>