หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวารสารและแผ่นพับ ตามโครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน ประจำปี พ.ศ. 2560 กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (28 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค3 (28 ก.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ สำนักงาน ป.ป.ช. (อาคารถนนนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2560)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (28 ก.ย. 2560)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (28 ก.ย. 2560)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (28 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐฯ (28 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ Roll up ITA จำนวน 7 ชุด (28 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (28 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (28 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (28 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (28 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด สำนักงาน ป.ป.ช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2560)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สบก.) (28 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้รับงานจ้างผลิตยุทธศาสตร์สื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ.2560 - 2564) (27 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเช่าถ่ายเอกสาร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (27 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (27 ก.ย. 2560)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (27 ก.ย. 2560)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (27 ก.ย. 2560)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (27 ก.ย. 2560)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (27 ก.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 [267] 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>