หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (27 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารเย็นงานประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชน (27 ก.ย. 2560)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (27 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้รับงานจ้างผลิตยุทธศาสตร์สื่อสารเพื่อการต่อต้านการทุจริต (พ.ศ.2560 - 2564) (27 ก.ย. 2560)
ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี (27 ก.ย. 2560)
ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี (27 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต (26 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต (26 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตกเวทีและสถานที่จัดงานแถลงผลการดำเนินงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ (26 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ (26 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม สำหรับรับรองสื่อมวลชน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ (26 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำเอกสารประกอบการแถลงผลการดำเนินงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ (26 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า) และอาหารกลางวัน ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช. (26 ก.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (26 ก.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (26 ก.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (26 ก.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (26 ก.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (26 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (26 ก.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) (26 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (26 ก.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 [268] 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>