หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

รายการ ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 (สำนักงาน ป.ป.ช.จ.กาฬสินธุ์)
10 ส.ค. 2559
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สำนักงาน ป.ป.ช. (ชุดที่1)
9 ส.ค. 2559
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สำนักงาน ป.ป.ช. (ชุดที่2)
9 ส.ค. 2559
ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมเทศน์ต้านโกง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ
8 ส.ค. 2559
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
5 ส.ค. 2559 16:08:13
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินโครงการประกวดพูด ประจำปี 2559 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 ส.ค. 2559
รายการ ภารกิจพิชิตโกง ประจำวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 สัมภาษณ์ท่านประธานกรรมการ ป.ป.ช. พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประเด็น ทิศทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
4 ส.ค. 2559
ป.ป.ช. ร่วมวง กลต. ให้ความรู้มาตรการควบคุมต้านสินบน ตาม ม.123/5
2 ส.ค. 2559
เอกสารประกอบการเสวนา “มาตรการภาคธุรกิจ ต้านทุจริตการติดสินบน” เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559
2 ส.ค. 2559
ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและการจัดงาน พิธีเปิด "พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (ถ.นนทบุรี)
1 ส.ค. 2559
ป.ป.ช. ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเสวนาการสร้างความเป็นธรรมในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หวังเกิดค่านิยมความซื่อสัตย์และโปร่งใส
29 ก.ค. 2559
กิจกรรมขับเคลื่อนกัลยาณมิตร ป.ป.ช. จังหวัดสมุทรปราการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
27 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๘/๒๕๕๙
26 ก.ค. 2559
โครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
26 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๓/๒๕๕๙
26 ก.ค. 2559
ประธาน ป.ป.ช. เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเบิกจ่ายเงินการงบประมาณ การบัญชีและการพัสดุ ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด (สปจ.)
25 ก.ค. 2559
รายการ ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 (สำนักงาน ป.ป.ช.จ.ขอนแก่น)
23 ก.ค. 2559
รายการ "ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง" ประจำวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 (สำนักงาน ป.ป.ช. ยะลา)
23 ก.ค. 2559
ขอเชิญพสกนิกร เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สำนักงาน ป.ป.ช.
21 ก.ค. 2559
ข่าวทางช่อง NBT นยปส 7 ดูงาน ที่ ปปช สงขลา เมื่อ 15 กค 59
21 ก.ค. 2559
รายการ ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 (สำนักงาน ปปจ.สงขลา)
21 ก.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>