หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้รับงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างถ่ายเอกสาร (11 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (8 ก.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (7 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (1 ก.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ (23 ส.ค. 2560)
ประกาศผลการคัดเลือกเช่าอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ (22 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ (22 ส.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (22 ส.ค. 2560)
ประกาศผลการคัดเลือก การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (21 ส.ค. 2560)
ประกาศผลการคัดเลือก การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (21 ส.ค. 2560)
รายงานข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง (18 ส.ค. 2560)
ฐานข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง งบประมาณประเภทลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง (18 ส.ค. 2560)
ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา (18 ส.ค. 2560)
รายงานข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (17 ส.ค. 2560)
เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ "จ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน" ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (17 ส.ค. 2560)
เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ "จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน" ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (17 ส.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (17 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (17 ส.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (15 ส.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (7 ส.ค. 2560)
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อการพัฒนาเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนช่อสะอาด (ป.ป.ช.) ชุดที่ 1 - 2 (17 ก.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 [271] 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>