หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้รับ/ซื้อ แบบประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (5 ก.ย. 2559)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในและปรับปรุงงานผังบริเวณของอาคารสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. (5 ก.ย. 2559)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2560 (5 ก.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าเสนอราคางานประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (31 ส.ค. 2559)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการระบบตรวจสอบการทำงานของระบบสารสนเทศ (Application Monitor) (26 ส.ค. 2559)
ประกาศสำนักงาน เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุุโลก (26 ส.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail server) (25 ส.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (24 ส.ค. 2559)
รายชื่อผู้รับ/ซื้อ แบบประกวดราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 45 เครื่อง (24 ส.ค. 2559)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประกวดราคาจัดจ้างวางแผน ผลิต เผยแพร่การจัดงานมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559 (23 ส.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างทำโครงการขยายระบบจัดการประชุมทางไกล (22 ส.ค. 2559)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (19 ส.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างวางแผน ผลิต เผยแพร่การจัดงานมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559 (17 ส.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ส.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 ส.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าเสนอราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในและปรับปรุงงานผังบริเวณของอาคารสถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. (11 ส.ค. 2559)
รายชื่อผู้รับ/ซื้อ แบบประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (11 ส.ค. 2559)
รายงานข้อมูลผลการจัดซื้อครุภัณฑ์และการซื้อ/จ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (11 ส.ค. 2559)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (11 ส.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสปจ.ปทุมธานี (9 ส.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสปจ.ปทุมธานี (9 ส.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 [277] 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>