หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (1 ก.ค. 2559)
ผลการประกวดราคาจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2559 (20 มิ.ย. 2559)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก (17 มิ.ย. 2559)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (14 มิ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อ ผู้ซื้อแบบประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (9 มิ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อ ผู้ซื้อแบบประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (9 มิ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (6 มิ.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 มิ.ย. 2559)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2559 (11 พ.ค. 2559)
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ใช้แล้ว พัสดุชำรุด และวัสดุที่ไม่จำเป็นใช้ในราชการแล้ว (28 เม.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (21 เม.ย. 2559)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างจัดทำห้องปฏิบัติการวิทยุ สำนักงาน ป.ป.ช. (11 เม.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคางานจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2559 (21 มี.ค. 2559)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ รายการโทรทัศน์ "สโมสรสุจริต" (17 มี.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมิน ITA สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2559 (15 มี.ค. 2559)
บัญชีผู้ยื่นซองประกวดราคาและเปรียบเทียบราคาจ้างผลิตและประชาสัมพันธ์ รายการโทรทัศน์ "สโมสรสุจริต" (18 ก.พ. 2559)
ประกวดราคาจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2559 (5 ก.พ. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำห้องปฏิบัติการวิทยุ สำนักงาน ป.ป.ช. (29 ม.ค. 2559)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ รายการโทรทัศน์ "สโมสรสุจริต" (25 ม.ค. 2559)
ประกาศราคากลาง โครงการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (29 ธ.ค. 2558)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (29 ธ.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 [279] 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>