หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (29 ธ.ค. 2558)
ประกาศรายงานผลราคากลางหรือราคาอ้างอิงจัดจ้างผลิตแผ่นพับ (28 ธ.ค. 2558)
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (28 ธ.ค. 2558)
ประกาศผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) (24 ธ.ค. 2558)
บัญชีผู้ยื่นซองประกวดราคาและเปรียบเทียบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (15 ธ.ค. 2558)
เปิดเผยบัญชีเปรียบเทียบราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 4 รายการ (1 ธ.ค. 2558)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างทำโครงการพัฒนาระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (27 พ.ย. 2558)
ผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีราคาไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2558 สปจ.สมุทรสาคร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (20 พ.ย. 2558)
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีราคาไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2559 สปจ.สมุทรสาคร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (20 พ.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (9 พ.ย. 2558)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (6 พ.ย. 2558)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (20 ต.ค. 2558)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (20 ต.ค. 2558)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (30 ก.ย. 2558)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2558 (30 ก.ย. 2558)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Data Link) และเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (24 ก.ย. 2558)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือนิทานคุณธรรม จำนวน 3 รายการ (15 ก.ย. 2558)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (10 ก.ย. 2558)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (9 ก.ย. 2558)
การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (7 ก.ย. 2558)
การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (7 ก.ย. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 [280] 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>