หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ (29 ก.ย. 2559)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (29 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (29 ก.ย. 2559)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (29 ก.ย. 2559)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (29 ก.ย. 2559)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (29 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (29 ก.ย. 2559)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง รายการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (29 ก.ย. 2559)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง รายการเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (29 ก.ย. 2559)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง รายการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (29 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (29 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (29 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (29 ก.ย. 2559)
ราคากลางจ้างทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (29 ก.ย. 2559)
ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (29 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (29 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (29 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี (28 ก.ย. 2559)
ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (28 ก.ย. 2559)
ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (28 ก.ย. 2559)
ราคากลางการเช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (28 ก.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>