หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

กรรมการ ป.ป.ช. เปิดหมู่บ้านสุจริต ณ จังหวัดแพร่
13 ก.ค. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมยินดีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนครบรอบ 15 ปีวันสถาปนาองค์กร
13 ก.ค. 2559
รายการ ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 (สำนักงาน ปปจ.เชียงราย)
13 ก.ค. 2559
รายการ ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 (สำนักงาน ปปจ.นราธิวาส)
13 ก.ค. 2559
โครงการลูกเสือช่อสะอาด กศน.อ.บางเสาธง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
12 ก.ค. 2559
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
12 ก.ค. 2559
กรรมการ ป.ป.ช. บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
8 ก.ค. 2559
รายการภารกิจพิชิตโกง ประจำวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559
8 ก.ค. 2559
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
7 ก.ค. 2559
ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
7 ก.ค. 2559
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยเข้าคารวะประธานกรรมการ ป.ป.ช.
4 ก.ค. 2559
รายการ ป.ป.ช.จังหวัด ขจัดโกง ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559
3 ก.ค. 2559
โครงการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชนหนึ่งพลังหนึ่งเสียงร่วมขจัดคอร์รัปชัน
3 ก.ค. 2559
รายการวิทยุ “เสียงจาก ป.ป.ช. เพชรบุรี” ออกอากาศวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี
2 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๖/๒๕๕๙
1 ก.ค. 2559
ป.ป.ช. จัดเสวนา “มาตรการภาคธุรกิจ ต้านทุจริตการติดสินบน” กระตุ้นภาคเอกชนป้องกันการจ่ายเงิน หวังเอื้อประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐ
1 ก.ค. 2559
ป.ป.ช. จัดประกวดการพูด ประจำปี 2559 หวังปลูกฝังเรื่องต่อต้านคนโกง
30 มิ.ย. 2559
ผลการตัดสินโครงการประกวดพูด ประจำปี ๒๕๕๙ รอบคัดเลือก (ระดับภูมิภาค) ภาคกลาง
30 มิ.ย. 2559
รายการภารกิจพิชิตโกง ประจำวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559
29 มิ.ย. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการเผยแพร่กฎหมาย ป.ป.ช.ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอขุนยวม อำเภอปางมะผ้าและอำเภอปาย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
27 มิ.ย. 2559
โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
24 มิ.ย. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>