หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

รายการ ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 (สำนักงาน ปปจ.สงขลา)
21 ก.ค. 2559
รายการ ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559
15 ก.ค. 2559
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" (Integrity and Transparency Assessment : ITA) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
15 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๗/๒๕๕๙
14 ก.ค. 2559
ประกาศผลการตัดสินการประกวดการพูด ประจำปี 2559 รอบคัดเลือก (ระดับภูมิภาค) ภาคเหนือ
14 ก.ค. 2559
รายการ ภารกิจพิชิตโกง ประจำวันศุกร์ ที่ 15 ก.ค. 2559
14 ก.ค. 2559
กรรมการ ป.ป.ช. เปิดหมู่บ้านสุจริต ณ จังหวัดแพร่
13 ก.ค. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมยินดีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนครบรอบ 15 ปีวันสถาปนาองค์กร
13 ก.ค. 2559
รายการ ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 (สำนักงาน ปปจ.เชียงราย)
13 ก.ค. 2559
รายการ ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 (สำนักงาน ปปจ.นราธิวาส)
13 ก.ค. 2559
โครงการลูกเสือช่อสะอาด กศน.อ.บางเสาธง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
12 ก.ค. 2559
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
12 ก.ค. 2559
กรรมการ ป.ป.ช. บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
8 ก.ค. 2559
รายการภารกิจพิชิตโกง ประจำวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559
8 ก.ค. 2559
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
7 ก.ค. 2559
ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
7 ก.ค. 2559
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยเข้าคารวะประธานกรรมการ ป.ป.ช.
4 ก.ค. 2559
รายการ ป.ป.ช.จังหวัด ขจัดโกง ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559
3 ก.ค. 2559
โครงการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชนหนึ่งพลังหนึ่งเสียงร่วมขจัดคอร์รัปชัน
3 ก.ค. 2559
รายการวิทยุ “เสียงจาก ป.ป.ช. เพชรบุรี” ออกอากาศวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี
2 ก.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๖/๒๕๕๙
1 ก.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>