หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมบำรุงและเช็คระยะรถยนต์เลขทะเบียน กว-6098 นนทบุรี /สำนักสืืบสวนและกิจการพิเศษ (30 เม.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (เช็คระยะ 10,000 กิโลเมตร) หมายเลขทะเบียน กษ 2392 นนทบุรี-สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (30 เม.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 เม.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (สตว.1) (30 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ชนะการเสนอ ไตรมาส 2 - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (30 เม.ย. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล (30 เม.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (30 เม.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (30 เม.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษารถยนต์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (30 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562-สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (29 เม.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (29 เม.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.2562) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (29 เม.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (29 เม.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 15 ชุด พร้อมดิจิทัล รีพีตเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 เม.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง (29 เม.ย. 2562)
ประกาศสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกพริ้นเตอร์ (26 เม.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึม อาคาร 2 และอาคาร 3 (26 เม.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนและบริการ จำนวน ๑ ราย (26 เม.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (สทว.2) (26 เม.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการถาวร ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส (26 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ (ไตรมาสที่ 2) -สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง (26 เม.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>