หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 4 (ครั้งที่ 2) (17 ก.พ. 2558)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (27 ม.ค. 2558)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (16 ม.ค. 2558)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (7 ม.ค. 2558)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด (24 ธ.ค. 2557)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างพัฒนาแบบ ปรับปรุง เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 1 (18 ธ.ค. 2557)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างจัดหาระบบโครงการจัดทำศูนย์ประมวลข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (18 ธ.ค. 2557)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ณ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมุกดาหาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (12 ธ.ค. 2557)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ รายการโทรทัศน์ "สโมสรสุจริต" (5 พ.ย. 2557)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (31 ต.ค. 2557)
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด (44 จังหวัด) ครั้งที่ 2 (22 ต.ค. 2557)
ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง (13 ต.ค. 2557)
ประกาศผลประกวดราคาจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (9 ต.ค. 2557)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ (8 ต.ค. 2557)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างวางแผน ผลิต เผยแพร่คดีทุจริตทางโทรทัศน์ (6 ต.ค. 2557)
ประกาศรายชื่่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก งานประกวดราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ (6 ต.ค. 2557)
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบถ่ายทอดสดและระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (6 ต.ค. 2557)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ระบบโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2 ต.ค. 2557)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2 ต.ค. 2557)
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาระบบโครงการจัดทำศูนย์ประมวลข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (1 ต.ค. 2557)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (30 ก.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 [283] 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>