หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อรถยนต์ จำนวน 3 รายการ (26 มิ.ย. 2556)
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 44 เครื่อง (24 มิ.ย. 2556)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ใช้แล้ว พัสดุชำรุด และวัสดุที่ไม่จำเป็นใช้ราชการแล้ว (21 มิ.ย. 2556)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย (สนามบินน้ำ) (18 มิ.ย. 2556)
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร และสำนักงาน ป.ป.ช. (6 มิ.ย. 2556)
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 คัน ระยะเวลา 5 ปี (5 มิ.ย. 2556)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด (44 จังหวัด) (3 มิ.ย. 2556)
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 44 จังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) (31 พ.ค. 2556)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการปรับปรุงอุปกรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (23 พ.ค. 2556)
เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ) (20 พ.ค. 2556)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 44 เครื่อง (แก้ไขเพิ่มเติม) (17 พ.ค. 2556)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการแบ่งส่วนราชการ (16 พ.ค. 2556)
ประกาศผลประกวดราคาจ้างทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด (23 จังหวัด) (7 พ.ค. 2556)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ จำนวน 3 รายการ (2 พ.ค. 2556)
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 44 จังหวัด (1 พ.ค. 2556)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 44 เครื่อง (26 เม.ย. 2556)
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (17 เม.ย. 2556)
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย (สนามบินน้ำ) (11 เม.ย. 2556)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด (44 จังหวัด) (2 เม.ย. 2556)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร และสำนักงาน ป.ป.ช. (26 มี.ค. 2556)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (20 ก.พ. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 [289] 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ถัดไป>>