หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ราคากลางการเช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (28 ก.ย. 2559)
ราคากลางการจ้างออกแบบและผลิตดีวีดีผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต (28 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (27 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (27 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (27 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การเช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (27 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 (26 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดหนองคาย (26 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางเช่าอาคารสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (23 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (23 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (23 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางรายการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (23 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางและคำนวณราคากลางรายการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (23 ก.ย. 2559)
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (23 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (22 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (22 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (22 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางเรื่อง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (22 ก.ย. 2559)
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร (22 ก.ย. 2559)
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร (22 ก.ย. 2559)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยฯ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ (22 ก.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>