หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ (ไตรมาสที่ 2) -สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง (26 เม.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนพฤษภาคม 2562/สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (24 เม.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (24 เม.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือจ้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (24 เม.ย. 2562)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (24 เม.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาการจ้างโครงการจัดทำและเผยแพร่ข่าวเชิงสืบสวนและข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 เม.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อที่ดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี (24 เม.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันออกและโรงจอดรถยนต์ สปจ.ร้อยเอ็็ด - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (24 เม.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักกิจการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (23 เม.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายข้อความบนเวที(ป้ายไวนิล) เพื่อใช้ในโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (23 เม.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.50x2.0 เมตร จำนวน 8 ป้าย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง (23 เม.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เรื่อง ปรกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมงานโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 136 ชุด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง (23 เม.ย. 2562)
ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (23 เม.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเช่าห้องประชุม - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (22 เม.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างรายละเอียด TOR งานจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการถาวร ครภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส (22 เม.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (22 เม.ย. 2562)
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศประกวดราคาซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 15 ชุด พร้อมดิจิทัล รีพัตเตอร์ จำนวน 1 ขุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 เม.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (22 เม.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต (22 เม.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (19 เม.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) (สสอ.) (19 เม.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>