หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เปิดเผยราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงบประมาณ การเงิน และบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ส.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง งานจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาพีระมิดภายนอกที่รั่ว บริเวณชั้นดาดฟ้า อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (28 ส.ค. 2561)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (28 ส.ค. 2561)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (28 ส.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ส.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 1,2,3 และ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (23 ส.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อสารสาธารณะสร้างสรรค์สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ตามโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐกิจกรรมที่ 3 สนับสนุนผลงานสื่อสารสาธารณะสร้างสรรค์สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 (20 ส.ค. 2561)
ตารางเปิดเผยราคากลางจัดจ้างตกแต่งสถานที่ (สปร.) (17 ส.ค. 2561)
ตารางเปิดเผยราคากลางจัดจ้างผลิตหนังสือ (สปร.) (17 ส.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Data Link) และเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรงุรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 ส.ค. 2561)
ราคากลางการจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) จำนวน 82 รายการ (10 ส.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (e-bidding) (8 ส.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ส.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าออกสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมติดตั้ง (3 ส.ค. 2561)
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (3 ส.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างถมดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย (2 ส.ค. 2561)
ราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (20 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีทุจริต/การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (แปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย) (19 ก.ค. 2561)
การเผยแพร่ราคากลางการประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลเพิ่มเติม (18 ก.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>