หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยฯ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ (22 ก.ย. 2559)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดฯ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ (22 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การเช่าอาคารพาณิชย์เป็นที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (21 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (21 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล (21 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล (21 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางบริการข้อมูลระบบนิวส์เซ็นเตอร์และระบบไอคิวนิวส์คลิป (20 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส (20 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การบำรุงรักษาระบบช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน (Helpdesk system) ประจำปีงบประมาณ 2560 (20 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC Workstation Management) ประจำปีงบประมาณ 2560 (20 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามและตรวจสอบพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (20 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงบประมาณ การเงิน และบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2560 (20 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ประจำปีงบประมาณ 2560 (20 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การบำรุงรักษาระบบเว็บท่าสำหรับผู้ใช้ภายในองค์กร (Intranet Web Portal) และเว็บไซต์ (Web Site) ประจำปีงบประมาณ 2560 (20 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการบริหารความรู้ (Knowledge Management) ประจำปีงบประมาณ 2560 (20 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง โครงการการจัดทำคู่มือส่วนประสานงานการติดตามทรัพย์สินคืนประหว่างประเทศ (20 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย (20 ก.ย. 2559)
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง (20 ก.ย. 2559)
การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง (20 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (20 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (20 ก.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>