หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ตารางแสดงบัญชีรายนามผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (สาขาภาพยนตร์สั้น)
13 มิ.ย. 2559
ตารางแสดงบัญชีรายนามผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (สาขาภาพยนตร์โฆษณา)
13 มิ.ย. 2559
รายการภารกิจพิชิตโกง ประจำวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559
10 มิ.ย. 2559
ข้าราชการ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร
9 มิ.ย. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ 'ในหลวง' ครองราชย์ครบรอบ 70 ปี
9 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมและระเบียบการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุพรรณบุรี)
9 มิ.ย. 2559
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
9 มิ.ย. 2559
ขอเชิญสถานศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559
8 มิ.ย. 2559
ขอเชิญสถานศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559
8 มิ.ย. 2559
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะพลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และหารือข้อราชการร่วมกัน
7 มิ.ย. 2559
ผู้แทนคณะกรรมการต่อต้านทุจริตของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Corruption Eradication Commission KPK) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับประธานกรรมการ ป.ป.ช.
7 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๒/๒๕๕๙
7 มิ.ย. 2559
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ร่วมจัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM ๙๒.๗๕ MHz จังหวัดชัยภูมิ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ
6 มิ.ย. 2559
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดโครงการ "กลาโหมโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน" ณ จังหวัดพิษณุโลก
6 มิ.ย. 2559
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดโครงการ "กลาโหมโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน" ณ จังหวัดพิษณุโลก
6 มิ.ย. 2559
ขอเชิญสถานศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ปี 2559
3 มิ.ย. 2559
รายการภารกิจพิชิตโกง ประจำวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559
3 มิ.ย. 2559
วารสาร ป.ป.ช. ชลบุรี ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๕๙ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี
2 มิ.ย. 2559
การต่อต้านการทุจริตแม้ไม่ใช้งบประมาณ แค่มีหัวใจก็สำเร็จ กับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี ในกิจกรรม “อบรมวิทยากรต่อต้านการทุจริต รุ่นที่ ๑ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี
31 พ.ค. 2559
ป.ป.ช.จับมือกระทรวงกลาโหมสัญจรให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กองทัพภาคทั่วประเทศ
30 พ.ค. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เปิดค่ายยุวทูต รุ่นที่ 3
30 พ.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>