หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) (สสอ.) (19 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ (แฟ้มซองเอกสารและปากกา) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (19 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างถ่ายเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (19 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) (สำนักตรวจสอบภายใน) (19 เม.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 (19 เม.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (18 เม.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง (18 เม.ย. 2562)
ร่าง ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันออกและโรงจอดรถยนต์ 27 คัน - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (18 เม.ย. 2562)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างรั่ั - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (18 เม.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 19,000 นัด และเครื่องกระสุนปืนยาวลูกซองขนาด 12 เกจ จำนวน 1,900 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 เม.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 (18 เม.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 2562 (17 เม.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเดินทางไปอบรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 10 (17 เม.ย. 2562)
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำและเผยแพร่ข่าวเชิงสืบสวนและข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 เม.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จัดจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางสำหรับใช้ในงานปราบปรามการทุจริต) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (11 เม.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จัดจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น P-6130cdn) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (11 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว ยี่ห้อ Acer รุ่น Travel Mate P246) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (11 เม.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ-สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (10 เม.ย. 2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรวัดระดับคุณะรรมจริยะรรม ระยะที่ 2 (10 เม.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคา (จัดจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางสำหรับใช้ในงานตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (10 เม.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>