หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เปิดค่ายยุวทูต รุ่นที่ 3
30 พ.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี ไปรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตให้กับพนักงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี
27 พ.ค. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย
27 พ.ค. 2559
ป.ป.ช. จัดกิจกรรมค่ายยุวทูต ป.ป.ช. ตามโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2016 (รุ่นที่ 3)
27 พ.ค. 2559
รายการภารกิจพิชิตโกง ประจำวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559
26 พ.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี ไปรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี และผู้นำชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี
25 พ.ค. 2559
เปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
24 พ.ค. 2559
กรรมการ ป.ป.ช. บรรยายบทบาทของเครือข่ายกับการประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังการทุจริต
24 พ.ค. 2559
การประชุมชี้แจง ITA59 วันที่ 30 มีนาคม 2559
23 พ.ค. 2559
รายการภารกิจพิชิตโกง ประจำวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559
19 พ.ค. 2559
ผู้แทนกรมสอบสวน กระทรวงยุติธรรมไต้หวันเข้าพบประธาน ป.ป.ช.
18 พ.ค. 2559
ประธาน ป.ป.ช. เปิดโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2565)
17 พ.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี ไปรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตให้กับเยาวชน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี
17 พ.ค. 2559
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวฑูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2016
17 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๕/๒๕๕๙
17 พ.ค. 2559
ป.ป.ช. ระดมความเห็นหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ เหล่าทัพ กรรมาธิการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ ในเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2565)
16 พ.ค. 2559
สปจ.กาญจนบุรี จัดโครงการให้ความรู้ตามมาตรา 103/7
16 พ.ค. 2559
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดการพูด ประจำปี 2559
16 พ.ค. 2559
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรยายให้ความรู้ด้านการป้องกันแลการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการ "เยาวชนไทย หัวใจใสสะอาด" - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16 พ.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี ไปจัดบูทนิทรรศการและแจกสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช. ในการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี
13 พ.ค. 2559
ประกาศ เข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙
12 พ.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>