หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง

เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
11 ก.พ. 2559
ป.ป.ช. ร่วมมอบรางวัลพิเศษด้านความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2558
8 ก.พ. 2559
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดการพูด ประจำปี 2559
5 ก.พ. 2559
ประกาศรับสมัครโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2016
5 ก.พ. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
4 ก.พ. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ประชุมเพื่อประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงิน
3 ก.พ. 2559
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร“นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง”(นยปส.) รุ่นที่ 7
2 ก.พ. 2559
ป.ป.ช. ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยส่งเสริมบรรษัทภิบาลต้านคอร์รัปชัน ในกิจกรรมโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” และ “กรุงไทย ยุววาณิช” ประจำปี 2558
2 ก.พ. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 29 มกราคม 2559
29 ม.ค. 2559
ป.ป.ช. จัดอบรมหลักสูตรนิติเศรษฐศาสตร์ระยะสั้นแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. รุ่นที่ 2 (ระดับที่ 2)
27 ม.ค. 2559
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
27 ม.ค. 2559
ป.ป.ช. ร่วมมืออาชีวศึกษาเอกชนเสริมสร้างจิตสำนึกเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต
23 ม.ค. 2559
สัมมนาโครงการบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22 ม.ค. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 22 มกราคม 2559
21 ม.ค. 2559
ป.ป.ช. ร่วมมอบรางวัลพิเศษด้านความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” ประจำปี 2558
21 ม.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่อำเภอปางมะผ้า ตามโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21 ม.ค. 2559
โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
20 ม.ค. 2559
โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
19 ม.ค. 2559
ผ.อ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15 ม.ค. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 15 มกราคม 2559
14 ม.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี ไปบรรยายให้ความรู้เรื่อง ITA ในการประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ITA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี
13 ม.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>