หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สโมสรสุจริต ตอน พิพิธภัณฑ์กลโกงชาติ ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2559
16 เม.ย. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 15 เมษายน 2559
15 เม.ย. 2559
รางวัล “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน”
12 เม.ย. 2559
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม“บุคคลต้นแบบ” ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ประจำปี 2559
12 เม.ย. 2559
จดหมายข่าว ป.ป.ช. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙
11 เม.ย. 2559
สโมสรสุจริต ตอน พิพิธภัณฑ์ต้านโกงแหล่งเรียนรู้สู่ความโปร่งใส ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559
9 เม.ย. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 8 เมษายน 2559
8 เม.ย. 2559 09:00:00
ป.ป.ช. จัดประกวด “โครงการมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2559” เพื่อเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาล
7 เม.ย. 2559
ป.ป.ช.เชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559
7 เม.ย. 2559
ป.ป.ช. เปิดมิติใหม่จัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด 2559 ผลักดันและทบทวนการใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษาทั่วประเทศ
7 เม.ย. 2559
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2565)
7 เม.ย. 2559
กำหนดการและสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตร นยปส.7
4 เม.ย. 2559
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ. 2559
4 เม.ย. 2559
หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร นยปส.7 (เพิ่มเติม)
1 เม.ย. 2559
คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร วิทยาลัยนักบริหาร
1 เม.ย. 2559
วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช 2559
31 มี.ค. 2559
ป.ป.ช. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
31 มี.ค. 2559
หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร นยปส.7 (เพิ่มเติม)
31 มี.ค. 2559
อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและกิจกรรมเตรียมความพร้อมหลักสูตร นยปส.รุ่นที่ 7
31 มี.ค. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 1 เมษายน 2559
31 มี.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
29 มี.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>