หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประกาศ เข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙
12 พ.ค. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
12 พ.ค. 2559
กรรมการ ป.ป.ช. บรรยายบทบาทของเครือข่ายกับการประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังการทุจริต
12 พ.ค. 2559
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต
11 พ.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี ไปรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี
10 พ.ค. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2559
6 พ.ค. 2559
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวฑูต ป.ป.ช. NACC Youth Ambassadors 2016 (รอบแรก)
4 พ.ค. 2559
ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (สตง.) และสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการทุจริตโครงการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
3 พ.ค. 2559
UNODC เข้าพบประธานกรรมการ ป.ป.ช. หารือความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. UNODC
29 เม.ย. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 29 เมษายน 2559
29 เม.ย. 2559
ป.ป.ช. ประชุมร่วมกับกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
28 เม.ย. 2559
ขยายเวลาการรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 6
27 เม.ย. 2559
ความคืบหน้าเรื่องความผิดในการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหาร รองผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขานุการและสมาชิกสภาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด
26 เม.ย. 2559
ความคืบหน้าคดีทุจริตของข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความความผิด
26 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๑/๒๕๕๙
25 เม.ย. 2559
ความคืบหน้าคดีทุจริตของผู้บริหาร รองผู้บริหารและประธานสภาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความความผิด
25 เม.ย. 2559
เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันที่ 22 เมษายน 2559
22 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๔/๒๕๕๙
20 เม.ย. 2559
จำคุก 4 ปี อดีตผู้ช่วยผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุจริตอนุมัติเงินกู้
19 เม.ย. 2559
ป.ป.ช. จัดกิจกรรมรณรงค์คัดเลือก "บุคคลต้นแบบ” ด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ปี 2559
18 เม.ย. 2559
ป.ป.ช. จัดกิจกรรมการมอบรางวัล "รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน”
18 เม.ย. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>