หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (9 ก.ย. 2559)
ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (9 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการชั่วคราว สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (9 ก.ย. 2559)
จัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” ประจำปี พ.ศ. 2559 (8 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (8 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง เช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (8 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (8 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร (8 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (8 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (8 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (8 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (8 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (8 ก.ย. 2559)
ประกาศฯ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง(การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ (8 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (7 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลาง การเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ (7 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง โครงการ การประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการต่างประเทศ 2 (7 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง โครงการ การประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการต่างประเทศ 1 (7 ก.ย. 2559)
ราคากลางเช่าอาคารสำนักงาน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2560 (7 ก.ย. 2559)
ราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2560 (7 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (7 ก.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>