หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (7 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการเช่าอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย (7 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย (7 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย (7 ก.ย. 2559)
โครงการจัดจ้างนักวิชาการเพื่อรวบรวมข้อมูลและประมวลผลความก้าวหน้าของประเทศ (Country Report) ตามกรอบการประชุมการต่อต้านการทุจริตในเอเซียแปซิฟิก (6 ก.ย. 2559)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 1, 2, 3, 4 และ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (6 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (5 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (5 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (5 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (5 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างซ่อมแซมอะไหล่บอร์ดควบคุมการเข้า - ออกอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 1) (5 ก.ย. 2559)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (5 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมารักษาควาามปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (2 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม (1 ก.ย. 2559)
การเปิดเผยราคากลางโครงการ จัดจ้างทำกระเป๋า (31 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางการประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการต่างประเทศ (31 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (30 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างบันทึกเทปโทรทัศน์และตัดต่อโครงการประกวดการพูดประจำปี 2559 (29 ส.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างทำเข็มวิทยฐานะ (29 ส.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (29 ส.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>